Mineralen en risico’s bij gebruik

Baat het niet, schaadt het niet gaat helaas niet altijd op. Dit verhaal kan misschien helpen om te laten zien dat sommige mineralen, ondanks dat ze ongevaarlijk lijken, toch een risico kunnen zijn als ze verkeerd gebruikt worden. Ik dacht dat gezond verstand een common iets was om te gebruiken daar waar het gaat om dingen die je drinkt of in je lichaam gebruikt. Of om wat je aan je kinderen geeft als ze interesse hebben in stenen. Maar nu blijkt dat dat blijkbaar niet voor iedereen zo logisch is als het lijkt. Dit is geen verhaal om je bang te maken, of om je spookverhalen aan te praten over hoe gevaarlijk mineralen zijn. Dit verhaal is bedoeld om je bewust te maken van de risico’s van het bewust inwendig tot je nemen van bepaalde mineralen in de vorm van edelsteenelixer of yoni eieren. En over mijn verbazing dat er nog steeds echt gevaarlijke mineralen zonder enige waarschuwing of kanttekening verkocht kunnen worden in Nederland.

Ook is dit verhaal bedoelt om je te laten kijken naar wat je gebruikt en tot je neemt. Afgelopen week kreeg ik een boek over een andere kijk op mineralen. Ik ben een nieuwsgierig mens en wil graag weten wat andere mensen beweeg en hoe zij kijken naar zo iets als mineralen. Dus ik heb dat boek gelezen. Tot mijn grote verbazing stonden er diverse beschrijvingen in van drankjes die gemaakt konden worden met mineralen. Niet zo maar water met een steen er in, nee… wijn en jenever waar wekenlang ruwe stenen in moeten liggen te weken. Voorbeelden van mineralen die genoemd werden om te gebruiken waren onder meer malachiet, chrysocolla, azuriet, pyriet en olivijn. Nee, het gaat hier niet om een middeleeuws manuscript met bijzondere remedies, maar om een boek uitgegeven in de jaren ’70 en ’80 waarvan ik weet dat het bij een heel aantal mensen in de kast ligt. Ik was stomverbaasd…

20190805_122638
Ruwe malachiet

Veel mineralen zijn zonder al te veel risico te verzamelen. Alhoewel het wel een goede gewoonte is om na het aanraken van vooral ruwe stukken toch even je handen te wassen. Toch zijn er een paar dingen om op te letten. Als je je gezonde verstand gebruikt weet je vaak prima welke mineralen gevaarlijk kunnen zijn. Iedereen weet dat radio-actieve straling niet heel gezond is. En er zijn elementen die radio-actief zijn. Mineralen die deze elementen bevatten brengen dus een risico met zich mee. Denk aan autuniet en torberniet. Dit soort stukken bewaar je dus buiten bereik van kinderen, in afgesloten doosjes en niet op je nachtkastje. Ook asbesthoudende mineralen zijn natuurlijk niet gezond om te gebruiken als knuffelsteen. Wees hier voorzichtig mee, vooral de vezelige stukken waar snel kleine deeltjes afkomen. Ook dit afgesloten bewaren, ver van kinderen vandaan. Dan de gevaarlijke zware metalen. Chroom, arseen, kwik, thallium  antimoon… allemaal niet veilig en dus oppassen.
Realgar, auripigment, lorandiet, hutchinsoniet, cinnaber, riebeckiet, in sommige vorm antimoniet, crocidoliet, amfiboliet, arsenopyriet…. allemaal mineralen die je niet zo maar aan moet pakken. Maar ook zo iets bekends als malachiet is in ruwe vorm niet ongevaarlijk. Maar hoe weet je nu wat wel en niet gevaarlijk is? Op YouTube staan allemaal spectaculaire filmpjes die je ‘The 10 deadliest minerals’ laten zien en dat soort websites zijn er ook genoeg. Maar je hebt er weinig aan om maar 10 gevaarlijke mineralen te kennen die je waarschijnlijk toch niet snel tegenkomt. Beter is om te weten wat je zelf in huis hebt en hoe je kunt leren wat wel en geen risico meebrengt. Hoe ze weten en testen hoe giftig iets is? Niet erg leuk, maar de de testen worden ovrr het algemeen gedaan op ratten. Hoe minder nodig om een rat te doden, hoe giftiger de stof. Dat omgezet in vaste hoeveelheden beschrijft de toxiciteit van een stof.

Om er achter te komen hoe dit alles werkt moeten we eerst kijken naar wat een mineraal precies is. Een mineraal is een verzameling van elementen. Soms van één enkel element, soms van verschillende elementen bij elkaar. Atomen zijn de kleinste bouwstenen van materie die we kennen. Het zijn ook de kleinste deeltjes waaruit een mineraal is opgebouwd. Een atoomsoort wordt ook wel element genoemd. Stel je een klein bolletje voor. Dat bolletje is een atoom. Een atoom is nooit alleen. Alles om ons heen bestaat uit atomen. Zo’n atoom zal zich altijd proberen te verbinden met een ander atoom. Soms met een atoom van dezelfde soort, soms met een andere soort. Wanneer twee of meer atomen zich met elkaar verbinden noemen we dit geheel een molecuul. Een molecuul kan bestaan uit twee atomen, maar meestal bestaat een molecuul uit meer dan twee atomen die zich met elkaar hebben verbonden. De meeste mineralen bestaan uit moleculen die zijn opgebouwd uit meerdere verschillende atomen, dus uit verschillende elementen. Er zijn ook mineralen die uit verbindingen van slechts 1 atoomsoort, 1 element bestaan. Denk aan metalen als goud en zilver, maar ook aan zwavel of aan diamant wat enkel en alleen uit koolstof bestaat. Als je een boek over mineralen openslaat of op internet kijkt lees je na de naam van het mineraal meestal een chemische formule. Die formule geeft onder meer aan uit welke atomen het molecuul bestaat waaruit dat mineraal is opgebouwd. En hoeveel van ieder atoom er in een molecuul aanwezig zijn. Ieder element wordt afgekort met 1 of 2 letters die internationaal hetzelfde zijn. Deze afkoringen kun je opzoeken in het Periodiek Systeem der Elementen, hierin staan alle elementen die we kennen beschreven. Daarmee kun je nagaan of het element in jou steentje bijvoorbeeld een metaal is. Ook kun je als je de naam van een element weet kijken of het een gezondheidsrisico met zich meebrengt, bijvoorbeeld of het radioactief is.
Om het even concreet te maken. Fluoriet heeft bijvoorbeeld de formule CaF2. Aan ieder Ca, calcium atoom zitten dus twee F, fluor atomen gebonden. Kwarts heeft als formule Si02. Daarbij zit aan ieder Si, silicium atoom twee O, zuurstof atomen. Malachiet heeft de formule Cu2CO3(OH)2. Hieruit kun je aflezen dat er naast koolstof, zuurstof en waterstof ook koper inzit. Een metaal dus. Dit maakt dat malachiet niet geschikt is voor inwendig gebruik en je er dus beter geen stukje van in je drinkwater kunt doen. Malachiet poeder staat zelfs geregistreerd als risico product. Je kunt je voorstellen hoe groot mijn verbazing was toen iemand me wees op een dagcrème waarin malachietpoeder gebruikt was. We weten dat de Egyptenaren dit poeder als make-up gebruikten en dat dit een bron was van metaalvergiftiging in die tijd.

periodieksysteem
Periodiek Systeem der Elementen, bron ptable.com

Radioactieve mineralen
Radioactieve mineralen zijn mineralen die een element bevatten dat radioactieve straling uitzendt. Het gaat wat te ver om nu helemaal uit de doeken te doen wat radioactiviteit is. We weten allemaal dat het niet gezond is en dat je er ziek van wordt als je aan teveel straling wordt blootgesteld. De meeste mineralen die als radioactief op papier staan zijn slechts licht radioactief en de straling reikt meestal niet erg ver. Opbergen in een doosje, niet aanzitten en niet te dichtbij zetten is afdoende om geen risico te lopen. Maar dan is het natuurlijk wel handig om te weten welke stoffen radioactief zijn. Twee heb ik al genoemd. Torberniet is een bekend radioactief mineraal, behoorlijk radioactief ook. Autuniet of meta-autuniet ook. Deze zien er ook echt radioactief uit met hun jaren ’80 fel geelgroene knalkleuren. Deze mineralen zijn radioactief omdat ze het element Uranium bevatten (afgekort U in de chemische formule). Een ander radioactief element is Thorium. Maar dit zul je niet snel in veelvoorkomende mineralen tegenkomen. Het kan wel in sommige soorten graniet en pegmatiet zitten. Radium, Samarium, Rhubidium en Lutecium zijn ook behoorlijk radioactief, maar zul je ook niet veel tegenkomen gelukkig. Ook ‘gewone’ veelvoorkomende stoffen als koolstof en kalium hebben een lichte radioactieve werking is bepaalde isotoopvorm en deze zijn van nature in alle organische materialen aanwezig. Koolstof isotoop 14 (C14) wordt daarom gebruikt om de ouderdom van archeologische vondsten te bepalen. Deze radioactiviteit is echter zo laag dat het ongevaarlijk is.
In graniet kan kalium veldspaat (orthoklaas) ook licht radioactief zijn. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar de risisco’s die mensen lopen die in huizen wonen die van graniet gebouwd zijn of voor mijnwerkers. In je verzameling is het echter ongevaarlijk.

Asbest
Asbest is een natuurproduct, een groep mineralen. Deze groep is opgedeeld in twee soorten asbestvezels. Spiraalvormige vezels, de serpentijngroep, en de rechte vezels, de amfibolen. Amfibole mineralen zijn een vrij grote groep, waarvan niet alle soorten gevaarlijk zijn. De mate waarin asbest gevaarlijk is wordt niet zo zeer door de vorm bepaald (wat en vroeger wel dacht, dat alleen rechte vezels gevaarlijk waren), maar meer door bepaalde verhoudingen in lengte en diameter. Asbest wordt door sommige bronnen niet meer kankerverwekkend, maar kankerbevorderend genoemd. De Staatscourant publiceert echter regelmatig een lijst met kankerverwekkende stoffen (ism het RIVM) en daar staat asbest wel als kankerverwekkend op.

Asbest heeft een paar hele nuttige eigenschappen. Het is sterk, brandwerend en kan uitgeplozen worden in vezels die als wol verwerkt kunnen worden. Het is dan ook voor van alles en nog wat gebruikt. In de antieke oudheid schijnt men al geweten te hebben dat het niet brandbaar was. Het is door de eeuwen heen onder meer gebruikt voor kleden, kaarsen en olie pitten, cement, brandwerende stof en kleding, allerhande isolatie, imitatiemarmer in bouwwerken, sigarettenfilters, kunstsneeuw, vermengd in bakeliet, viltlaag onder zeilvloeren en natuurlijk de bekende golfplaten.

Een paar jaar geleden is wettelijk vastgelegd dat je geen asbesthoudende stoffen mag gebruiken, in voorraad houden of verhandelen. Deze wet geldt voor bedrijven en particulieren. Daaronder vallen dus ook mineralen die asbest bevatten. Helaas is het niet zo makkelijk dat asbest in mineralen land ook gewoon asbest heet. De gevaarlijkste vorm is crocidoliet, blauwe asbest. Gedacht werd lange tijd dat dit de ergste vorm was die je echt heel erg ziek maakt. Maar tegenwoordig staan meer asbestsoorten op de zwarte lijst. Ook witte asbest, chrysotiel zou verantwoordelijk zijn voor ziektes. Maar zeker over welke wel en niet erg schadelijk zijn is men niet, dus staan voor de zekerheid meer soorten asbest als risico-mineraal te boek. Op de website mindat.org kun je alle asbesthoudende mineralen met de bijbehorende gezondheidsrisico’s opzoeken. Voorbeelden van andere asbestmineralen zijn ook amosiet, anthofylliet, byssoliet, tremoliet en actinoliet. Vooral deze laatste zie je nog vrij regelmatig te koop. Nu niet gelijk in paniek raken, want er bestaan complete bergen in Noorwegen en Schotland deels uit actinoliet, maar toch… liever niet aan je kind geven om gezellig mee te spelen. Ook riebeckiet is een gevaarlijk vezelig amfibool-mineraal. De variant magnesio-riebeckiet is erg mooi blauw van kleur en wordt in cabochon of knuffelsteen vorm verkocht als rhodusiet. Dan is het wel gestabiliseerd met epoxy, maar het blijft een risico mineraal. Tevens zijn er andere mineralen die niet direct als gevaarlijk asbest geclassificeerd zijn, maar waarvan gedacht wordt dat ze in vezelige groeivorm bij inademing dezelfde problemen kunnen geven als asbest. Dit zijn erioniet, fluoro-edeniet, winchiet, richteriet, antigoriet, nemaliet, palygorskiet en sepioliet (bron ‘An overview of minerals toxicity’, RDG 2014, update 2020).

20201208_112028
Chrysotiel

Serpentijn is een groep mineralen. Vaak wordt gedacht dat het een gesteente is, maar de juiste naam voor het betreffende gesteente is serpentiniet. En dit kan soms chrysotiel, een asbestmineraal bevatten. Dit zie je nog wel af en toe te koop, zelfs als knuffelsteen met namen als zilveroog of Swiss opal. Sommige boeken over werkingen van stenen kennen er zelfs een helende werking aan toe. Serpentijn gesteente kan schadelijk zijn voor de natuur, lang niet alle planten kunnen op serpentijn groeien. Behalve chrysotiel kan serpentijngesteente ook nikkel, chroom en kobalt bevatten. Ook niet echt gezonde dingen om binnen te krijgen. Daarbij wil ik wel noemen dat niet alle serpentijnsoorten gevaarlijk zijn. Serpentijn wordt ook gebruikt als bouwsteen en is daarvoor ook goedgekeurd. Asbest in serpentijn concentreert zich voornamelijk in lagen. Buiten deze lagen komt het in minimaal kleine hoeveelheden soms voor, maar kan bij normaal gebruik en al helemaal in gepolijste vorm niet zo maar als gevaarlijke vezels vrijkomen. ‘Gewone’ serpentijn zonder deze chrysotiel lagen mag gewoon verkocht worden als siersteen.

Asbest is alleen gevaarlijk bij inademing. De vezels kunnen niet door ons lichaam worden afgebroken. Een enkele keer blootgesteld worden aan asbest is echt niet dodelijk, maar langdurige blootstelling kan dat wel zijn op den duur! Tegenwoordig is men erg terughoudend met het gebruik van asbest, maar de regels verschillen nog sterk per land. Zo importeert de USA nog steeds tonnen asbest per jaar. Ook zijn er nog regelmatig verontrustende nieuwsberichten over asbest in talkpoeder (make-up, babypoeder). Al met al dus iets om echt voorzichtig mee te zijn. Heb je stukjes asbest in je verzameling, bewaar ze dan in afgesloten doosjes. Als je zo’n doosje opent, zorg dan dat je dit niet direct inademt en houdt het uit de buurt van kinderen! Het is ook wijs om bij zo’n stuk een etiket te doen waarop duidelijk staat dat het asbest is.

20201208_110833
Riebeckiet

Ik wil in dit kader nog even tijgeroog aanhalen. Als mensen horen dat de vezelige structuur en het mooie tijgeroog effect door asbest komen, worden mensen vaak bang. Maar tijgeroog is meer dan alleen asbest. Tijgeroog is de bruine variant van blauwe valkenoog. Dit is crocidoliet in kwarts. Tijgeroog is de geoxideerde variant, vandaar de bruine kleur. In het verleden nam men aan dat valkenoog en tijgeroog kwarts pseudomorfoses na crocidoliet waren. Tegenwoordig is het inzicht daarin veranderd. Men denkt nu dat het bestaat uit crocidoliet dat scheurtjes is gaan vertonen waardoor silicahoudend water binnen kon dringen, kwarts kon vormen en de crocidoliet in deze kwarts door heeft kunnen groeien. Zo ontstaan banden van samengegroeide kwarts met crocidoliet (bron Heaney & Fisher, 2003). Over het algemeen is men het er wel over eens dat valkenoog en tijgeroog geen risico opleveren, zeker niet in gepolijste vorm.

Zware metalen
Metalen zijn dingen die in eerste instantie niet zo heel gevaarlijk lijken. Omdat we er zo aan gewend zijn ze overal om ons heen te hebben in het dagelijks leven. En omdat metaalelementen ook essentieel zijn voor ons lichaam. IJzer zorgt er bijvoorbeeld voor dat ons bloed zuurstof kan vervoeren. Zonder dat geen leven. In vitamine B12 zit kobalt en zorgt er voor dat we rode bloedcellen aanmaken. Zink is essentieel voor ons immuunsysteem en ons zenuwstelsel. Maar zoals met alles, te veel is schadelijk. Als ik je een glas water voorzet en je vertel dat ik er wat koper in op heb gelost, dan laat je het waarschijnlijk staan. Maar als iemand je een glas water geeft en je vertelt dat het kristalwater is gemaakt van chrysocolla dan denken mensen er ineens niet meer bij na. Terwijl heel veel mineralen gewoon al dit soort metalen bevatten. De meeste kunnen echt niet zo heel veel kwaad als je ze gewoon gebruikt op een goede manier. Je kunt ze in gepolijste vorm gewoon als sieraad dragen op je lichaam en je kunt ze ook rustig in je verzameling leggen. Maar kristalwater of edelsteenelixer zou ik er niet van maken. Ondanks dat het allemaal keiharde stenen lijken zullen ze als ze in het water liggen toch altijd wat bestanddeeltjes met dit water gaan delen. Als je over lange tijd dus dit soort water binnen krijgt is dat niet goed. Waarom denk je dat er inmiddels regelgeving is voor metalen in bijvoorbeeld waterleidingen? Er zit al genoeg metaal in ons water, soms zelfs te veel. Ga er dan niet nog een steentje inleggen wat dat nog meer maakt.
Naast de relatief onschuldige metalen zijn er ook metalen die ons wel erg ziek kunnen maken. Kwik bijvoorbeeld. Ik heb als kind gefascineerd zitten kijken naar die zilveren druppels die uit een kapotte thermometer waren gevallen en over de vloer leken te dansen. Kwik is een metaal dan bij kamertemperatuur in zuivere vorm vloeibaar is. In de chemie wordt de aanduiding Hg gebruikt. Als je die letters in de chemische formule van je steen ziet staan, dan weet je dat je voorzichtig moet zijn. In de natuur komt kwik voor als het mineraal cinnaber. Mooie rode kristalletjes. Dit wordt ook gebruikt om kwik uit te winnen voor ons gebruik. Maar kwik is heel erg giftig. Het kan in vloeibare kwikvorm door de huid worden opgenomen. Pas dus met cinnaber mineralen erg goed op. In principe kan de kristalvorm van cinnaber niet zo maar door de huid worden opgenomen, maar massief en vergruisd materiaal kan wel risicovol zijn. Bewaar ze op een veilige manier. Onnodig tet zeggen hoop ik dat dit geen mineralen zijn om aan kinderen te geven. Maar toch… worden er knuffelsteentjes en handstenen verkocht waar cinnaber met kwarts in zit. Of cinnaber jaspis. Mooie witte en donkergrijze stenen met rode spikkels. De cinnaber zit dan misschien wel in kwarts, maar toch, kwik is niet om mee te knuffelen!

20190805_122925
Rode cinnaber kristallen op matrix

Een ander gevaarlijk zwaar metaal dat nog wel eens in stenen voorkomt is arseen. Behalve gevaarlijk omdat het onder de zware metalen valt, is een deel van de arseen isotopen licht radioactief. Arseen werd vroeger als geneesmiddel gebruikt en als kleurstof voor eten, tot men ontdekte hoe schadelijk het was. Tegenwoordig wordt het in sommige landen als pesticide gebruikt en is er zo nu en dan een schandaal dat een bepaald voedingsmiddel te veel arseen bevat. Bij rijst is dat bijvoorbeeld soms het geval. Gedacht wordt dat Napoleon door arseenvergiftiging aan zijn eind is gekomen. Arseen was vroeger vrij moeilijk aan te tonen en was daarom een tijdlang erg populair onder moordenaars die op een onopvallende manier van iemand af wilden komen. Arseen komt vrij veel voor in de natuur en zit ook in sommige planten. In gebieden waar het gesteente arseenhoudend is kan drinkwater sterk vervuild zijn met arseen en voor chronische arseenvergiftiging zorgen. Arseen vind je onder meer in arsenopyriet, realgaar en auripigment. Het is in een chemische formule te zien als As. Realgaar, met rode kristalletjes, is erg zacht en werd in het verleden vermalen en gebruikt als rode pigment. Auripigment (orpiment) is verwant aan realgaar, maar is vaak geel of oranje. Ook dit werd vermalen en gebruikt als pigment. In Egypte gebruikte men het zelfs als make-up. Beide mineralen, realgaar en auripigment, zijn vaak te koop op beurzen en worden vaak zonder waarschuwing verkocht. Dit zijn echter gevaarlijke mineralen die niet in kinderhanden mogen vallen. Veel mensen weten het niet, maar ook in bumblebee jaspis zit het arseenhoudende realgaar.
Nu is de vraag in hoeverre arseenhoudende mineralen giftig zijn. Daar wil nog wel eens discussie over ontstaan. Van belang is hier om te kijken naar de vorm waarin het voorkomt. Arseen in auripigment bijvoorbeeld, wordt niet heel gemakkelijk opgenomen door ons lichaam omdat auripigment moeilijk oplost in water. Maar… als auripigment oxideert (vervalt) ontstaat arsenoliet (nagenoeg hetzelfde als arseentrioxide). Dit is vooral het geval bij auripigment die sterk aan het verpulveren is (natuurlijk proces). Deze vorm van omzetting is met het blote oog voor de ongeoefende verzamelaar niet te herkennen. Arsenoliet is extreem giftig en lost wel heel goed op in water. Krijg je daar een paar kruimels van binnen, dan is dit in de meeste gevallen fataal. Daarom is het advies altijd: Oppassen met arseenhoudende mineralen omdat je niet kunt weten welke mate van verval, omzetting of oxidatie plaats heeft gevonden. Ik heb onlangs mijn zondagmiddag besteed met het doorlezen van medische verslagen over arseenvergiftiging (wat moet je anders doen op zondagmiddag…). De uitkomsten hiervan zijn erg willekeurig en lastig te interpreteren. Er zijn gevallen bekend van mensen die grote doses vermalen auripigment tot zich hebben genomen en enkel milde vergiftigingsverschijnselen hadden (tot grote verbazing van de artsen), daarentegen zijn er ook gevallen van mensen die overlijden door zeer kleine hoeveelheden arseentrioxide of zelfs vermalen auripigment. Dit verschil zit ‘m dus in de manier waarop de stof oplosbaar is in water en zo opgenomen kan worden door je lichaam en in de mate van verval waarin de auripigment mogelijk verkeert. Realgaar is moeilijk oplosbaar in water, zal daarom ook niet heel goed worden opgenomen door het lichaam. Maar inname is wel gevaarlijk, net als veelvuldige blootstelling, het kan wel zorgen voor arseenvergiftigingsverschijnselen en je goed ziek maken. Ook bumblebee jaspis is daarom een steen om wel mee op te passen, vooral omdat het vrij zacht is en makkelijk kruimelt.

Twee voorbeelden uit de geschiedenis waarbij arseenvergiftiging heeft gezorgd voor veel slachtoffers zijn te vinden in Engeland. In 1900 werden in Manchester opvallend veel mensen ziek die bier hadden gedronken. Niet direct, het duurde vrij lang voordat de artsen in de gaten hadden dat mensen niet ziek werden van overmatig alcoholgebruik, maar symptomen vertoonden van chronische arseenvergiftiging. Onderzoek leidde de autoriteiten naar de leverancier van invert suiker. Omdat mout duur was besloten een aantal bierbrouwerijen hun goede kwaliteit mout te vervangen met lagere kwaliteit aangevuld met suiker. Echte suiker was ook te duur, daarom gebruikte men invert suiker die verkregen was uit de omzetting van zetmeel. Voor de productie van deze ‘suiker’ gebruikte men in die tijd zwavelzuur verkregen uit geoxideerde pyriet. Alleen wist men niet dat pyriet soms arseen in het kristalrooster heeft als ‘vervuiling’. Deze arseen kwam in het mout en dus in het bier terecht en zorgde er voor dat zo’n 6000 mensen ziek werden, waarvan geschat wordt dat 70 mensen zijn overleden.
Een ander voorbeeld is van een paar jaar eerder, 1858, in Bradford. Hier was een snoepjesmaker te zuinig. Hij verving een deel van de dure suiker door ‘daff’, een goedkope varvangstof, in dit geval gemalen gips. Toen hij deze wilde ophalen bij de apotheek, was de apotheker druk en moest hij zelf maar even het vat pakken. Per ongeluk pakte hij een verkeerd vat, hierin zat het extreem giftige arseentrioxide. Dit mengde hij door de snoepjes. Hij merkte wel dat ze er anders uitzagen en hij werd ook ziek van het maken ervan, maar er ging geen belletje rinkelen. Hij verkocht de snoepjes door aan een snoephandelaar die deze op zijn beurt verkocht op de markt. In ieder snoepje zat voldoende arseen om twee mensen dodelijk te vergiftigen. Resultaat was 200 zieken en 21 doden.

Lood is een ander zwaar metaal waar toch enige voorzichtigheid bij geboden is. Het is niet zo gevaarlijk als bijvoorbeeld arseen, maar langdurige blootstelling aan lood (Pb in de chemie) is erg schadelijk. Lood zit bijvoorbeeld in galena (loodglans), cerussiet en anglesiet. Na aanraken handen wassen is voldoende. Het is misschien overbodig, maar van deze mineralen mag je geen edelsteenwater maken. Een Duits onderzoek toonde onlangs aan dat ook amazoniet in een licht zure oplossing een te grote hoeveelheid lood afgeeft. Dit impliceert volgens de onderzoekers dat dit ook zou kunnen gebeuren wanneer de steen wat langer in drinkwater ligt!
Andere zware metalen zijn onder meer cadmium (Cd, komt weinig voor in de meeste mineralen), Koper (Cu, in ontzettend veel groene en blauwe mineralen aanwezig), Mangaan (Mn, minder gevaarlijk, maar toch een zwaar metaal en in poedervorm wel erg gevaarlijk. Zit in veel mineralen, de bekendste is rhodochrosiet) Barium (in bijv bariet) en Zink (Zn, in sfaleriet, smithsoniet). Zitten deze elementen in een mineraal, dan is het niet bruikbaar bij het maken van edelsteenwater.

Dan nog even apart aandacht voor pyriet. Op zich een vrij ongevaarlijk mineraal. Maar als het wordt blootgesteld aan vochtige omstandigheden in combinatie met zuurstof gaat het oxideren. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een bacterie, de Acidithiobacillus. Vochtig is niet alleen water, ook een hoge luchtvochtigheid kan al schadelijk zijn. Door de reactie ontstaan ijzeroxide en sulfaat en zal je steen wit uitslaan en later ook geel kleuren. Je ruikt zwavel en langzaam maar zeker valt je pyriet uiteen in vies ruikend geel-wit poeder. Komt de sulfaat in aanraking met water, dan ontstaat zwavelzuur. Dit is een gevaarlijk en irriterend zuur. Rottend pyriet is daarom niet heel gezond en kun je beter weggooien. Dit proces kan lelijke brandplekken veroorzaken op papier en hout waar de steen op ligt. De beste bescherming hiertegen is je stukken met pyriet vrij van vocht houden. Maar soms werkt het ook om ze te impregneren met bijvoorbeeld paraffine. Niet alle pyriet is even instabiel. Pyriet uit Peru en Spanje blijkt vrij stabiel te zijn. Maar pyriet en markasiet uit krijtgroeves in Duitsland en Frankrijk zeer zeker niet. Markasiet is chemisch gezien gelijk aan pyriet maar heeft een andere kristalstructuur. Markasiet ‘knolletjes’, concreties, vind je veel in kalksteen. Als je zo’n bolletje doorslaat heeft het een mooie radiale goudglanzende structuur. Het vervelende is dat markasiet nog instabieler is dan pyriet en het dus niet de vraag is of maar wanneer zo’n bolletje gaat bloeien en uit elkaar valt. In verschillende esotherische winkels wordt markasiet tegenwoordig verkocht onder de naam ‘Ascencion Stone’. Dit zijn gewoon markasietknolletjes uit kalksteengroeves die relatief snel ten prooi kunnen vallen aan pyrietrot.

Zwavel als puur element (geen metaal) is op zich niet heel erg giftig op schadelijk. Toch is het altijd wijs om na aanraking van zwavel toch even je handen te wassen. Maar zwavelverbindingen kunnen wel schadelijk zijn. Pas dus daarom op met aangetast pyriet want zwavelzuur is echt niet gezond.

20190805_123115
Pyrietammoniet aangetast door pyrietrot, te zien aan het witte poederachtige laagje

Gevaarlijke man-made mineralen
Chalcanthiet is een mineraal dat gewoon in de natuur voorkomt. Een mooi, helderblauw kopermineraal. Maar helaas is de meeste chalcanthiet die je in winkels en op beurzen ziet de synthetische, laboratorium-geproduceerde variant. Felblauwe kristallen die na verloop van tijd verbleken naar een fletsere blauwe kleur. Een beetje oefenen leert je al snel natuurlijk van synthetisch te onderscheiden bij dit mineraal, maar de echte weggever is vaak de ‘vindplaats’. Als dit mineraal als vindplaats Polen of Bulgarije heeft, dan moet je er sterk van uit gaan dat dit een labgrown exemplaar is en geen natuurlijk stuk. En bovendien… zowel natuurlijke als synthetische exemplaren zijn niet heel goed voor je gezondheid, liever dus niet te veel aanraken en buiten bereik van kinderen houden. Vanwege hun mooie felblauwe kleur spreken ze juist kinderen erg aan. Opletten geblazen dus. Kan huidirritatie en oogirritatie geven en ook irritatie aan de luchtwegen.

20200212_140812
Chalcanthiet, man made

Lopeziet wordt helaas nog veel verkocht zonder enige waarschuwing of goede informatie. Natuurlijke lopeziet of kaliumdichromaat zul je niet veel zien in de handel. Maar het bestaat wel. De lopeziet de je wel tegenkomt is geproduceerd door mensen met als grondstof natuurlijk kaliumdichromaatpoeder. De felrode kristallen die het dan vormt zien er heel mooi uit maar zijn behoorlijk gevaarlijk. De stof is erg kankerverwekkend en lost al op bij lage temperatuur. Als je zo’n stuk aanpakt met warme handen die wat bezweet zijn loop je al risico. Helaas zie je deze stukken nog regelmatig zonder enige waarschuwing voorbij komen op verkoopsites, beurzen en in winkels. Terwijl het zo gevaarlijk is. Inademing van het materiaal is gevaarlijk, maar ook contact met huid en ogen. Dit is een mineraal dat je beter kunt vermijden. Blootstelling aan hoge doseringen kan zelfs dodelijk zijn. Ook dit mineraal zie je toch nog met enige regelmaat op beurzen, kringloopwinkels en op marktplaats. Ook dit is een aantrekkelijk mineraal voor kinderen gezien de felrode kleur en glimmende kristallen. Maar absoluut niet geschikt voor kinderhandjes of zelfs grote-mensen-handen.

20191029_150311
Lopeziet

Nog een paar…
Fluoriet. Een geliefd en veel voorkomend mineraal. Bestaat voor een aanzienlijk deel uit… fluor (verassend hé). Fluor is een stof waarvan we middels drinkwater en tandpasta al wat binnenkrijgen. Maar fluor is giftig, in kleine hoeveelheden zou het weinig kwaad kunnen, maar toch. In landen om ons heen wordt zelfs al door de overheid afgeraden om met fluorhoudende tandpasta te poetsen. Dus ook geen fluoriet gebruiken voor edelsteenwater!! Ook oppassen met fluoriet in zuur, dit kan een bijtende stof afgeven.
Shungiet is de laatste tijd erg populair om in water te leggen en daarmee het water te zuiveren om vervolgens te drinken. Edelshungiet bestaat voor 98% uit koolstof en kan dus weinig kwaad in water, het werkt hetzelfde als een koolstoffilter of Norit. Maar, zoals altijd een maar… Niet alle shungiet die verkocht wordt is edelshungiet. Shungiet gesteente mag al bij een koolstofgehalte van 35% shungiet heten in de handel. En wat die overige 65% is? Geen idee, staat er ook echt niet bij vermeld als je het koopt. Niet heel verstandig dus om zo maar in je water te doen en vervolgens op te drinken.
Ken je die mooie zwarte lange kristallen? Soms alleen en soms mooi als een waaier op een steen. Stibniet of antimoniet worden ze genoemd. Erg mooi, maar antimoon (Sb) is een gevaarlijk stofje. Vergiftiging daarmee geeft ongeveer dezelfde klachten als arseenvergiftiging.
Vanadiniet is een gewild mineraal met mooie rood-bruine kristallen, maar vanadium is een giftig element. Gewoon omgaan met vanadiniet is geen probleem, maar wel oppassen met vergruizen, blootstelling aan vocht en zuur, etc.

Dan zijn er nog een heleboel  gevaarlijke mineralen die je waarschijnlijk nooit in handen krijgt. Daarom is deze tekst ook niet compleet waar het gaat om risico mineralen. Ik heb de meest voorkomende stoffen genoemd die in algemene mineralen voor risico’s kunnen zorgen. De kans dat je phenaciet, coloradoiet of hydroxyapatiet in je collectie hebt lijkt me klein. Maar blijf oplettend en probeer altijd te achterhalen wat je in huis haalt.

526972A6-9719-4936-BFBA-2EC2C814093D
Handig overzicht. Links een aantal gevaarlijke mineralen, rechts een overzicht van bekende, veelverkochte mineralen die je niet moet gebruiken in je drinkwater

Het is al met al weer een flinke lap tekst geworden. Voor iedereen die de moeite heeft genomen dit helemaal te lezen, dank! Ik hoop dat jullie je nu realiseren dat mineralen verzamelen een erg leuke hobby is, maar dat je zoals bij alles in het leven wel moet weten wat je in huis haalt. Wees je daar van bewust en neem waar nodig een paar voorzorgsmaatregelen. Vaak is een afsluitbaar doosje en een plek buiten bereik van dieren en kinderen al voldoende. En het is een hele goede gewoonte om na bezig te zijn geweest met mineralen je handen te wassen.
Ik hoop ook dat je je nu realiseert dat het wel gevaarlijk is om maar zo allerlei mineralen te gebruiken om in water te leggen wat je op wilt drinken of om te gebruiken in je lichaam. Wees wijs, als je edelsteenwater of elixer wilt maken, doe dit dan op de veilige manier. Middels een reageerbuisje, speciale fles waarbij het water de steen niet raakt of door de steen naast een glas te leggen in plaats van er in. En voor de yoni ei gebruiksters onder ons, vraag je af wat je in je lichaam wilt stoppen. Als je je zorgen maakt over gebleekt katoen en bestrijdingsmiddelen in maandverband en tampons maar wel een serpentijn ei in je vagina wilt hebben, dan denk ik dat je even bij jezelf te rade moet gaan.
En ook de ‘veilige’ kwartsen, weet jij hoe deze uit de mijn gehaald zijn, welke stoffen daarbij gebruikt zijn en hoe ze gepolijst en schoongemaakt zijn? Wil je dat in je drinkwater of in je lichaam?

Geniet van alle moois wat de aarde te bieden heeft op een veilige manier!